2035 yılına kadar 200 milyar $ Enerji Yatırımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Konuşmalarından Satırbaşları

HABERLER

7/10/20231 min read

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:

-Enerji'de 2035 yılına kadar 200 milyar dolarlık yatırım yapılacak.

-Körfez ülkeleri ile yapılacak görüşmelerde ana maddelerden birisi enerji yatırımları ve bu alandaki iş birliği olacak.

-Petrol arama faaliyetleri: 2024 sonuna kadar ihtiyacın %20'si buradan karşılanacak.

-Nükleer Enerji: Mersin'den sonra sıra Sinop ve ardından Trakyada bir şehirde olacak.

-Geçen yıl enerji ithaalatı 96,5 milyar$, hedef minimuma indirmek.

-Ekipman Yerlileşmesi: Pil, batarya, petrol doğalgaz arama ekipmanlarını yerlileştirmeye çok önem veriyoruz.

-Enerji'de iş birliğinde BAE ile aşama kat edildi. İsrail ile de ilişkiler iyileşebilir.